Hjemmesykepleier

modil-privat-hjemmesykepleier

Ønsker du privat sykepleier hjem til deg selv? Vi tilpasser oss dine behov og ønsker. Enten du trenger regelmessig hjemmesykepleie eller det oppstår et akutt behov. Privat Omsorgstjeneste bistår også med opptrening, opplæring og rehabilitering av daglige gjøremål etter hjemkomst fra sykehuset. Vår hjemmesykepleie har høy kompetanse og kvalitet. Privat Omsorgstjeneste bistår på kort varsel eller etter avtale.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi planlegger innhold i sykepleie og rehabiliteringstjeneste sammen med deg
 • Vi vurderer ditt behov for hjemmesykepleie og omfang
 • Vi yter tjenester med respekt og overholder vår
  taushetsplikt
 • Vi samarbeider med annet helsepersonell dersom
  det er nødvendig for å yte forsvarlig hjelp
 • Kort responstid og profesjonalitet
 • Fast person

Hva vi skal hjelpe til med:

 • Medikamenthåndtering
 • Måling av kroppslige funksjoner og vitale tegn
 • Urinprøver
 • Hjelp med underernæring
 • Sårbehandling
 • Stell av urostomi, urinkateter og stell av stomi
 • Oppfølgingstjeneste relatert til pasienter med hjerneslag, diabetes, kreft, etc.
 • Personlig stell
 • Vi tilpasser oss dine behov og ønsker

Hva vi kan utføre:

 • Kartlegging og tilrettelegging av hjelpetiltak i
  hjemmet
 • Vurdering av sykdomsaktivitet og
  symptomsutvikling
 • Vi oppsummerer og legger frem problemstillinger
  som legen kan/må ta stilling til
 • Tilsyn med observasjoner og sykepleie med kliniske
  funksjonsutredninger
 • Hjelp med diverse søknader og helsevurderinger

Hjemmesykepleien i Privat Omsorgstjeneste bistår med tett oppfølging til pårørende og annet helsepersonell dersom ønskelig.

Alternative tjenestetilbud:

 • Bruk av velferdsteknologi og avstandsoppfølging er noe vi kan hjelpe til med dersom dette er av interesse for bruker.

Trykk her for pris